Hoitola Bamboon omavalvontasuunnitelma

Laatimispäivä 16.12.2016, päivitetty 10.06.2024.

PALVELUNTUOTTAJA
Hoitola Bamboo
Rekolankuja 2
23200 VINKKILÄ
p. 050-5828200
Y-tunnus: 2801402-5

VASTUUHENKILÖ
Yrittäjä Heidi Liesegang-Laiho
p. 050-5828200
hoitolabamboo@gmail.com

TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoitola Bamboon toimita-ajatuksena on tuottaa terveyttä edistävää, ennaltaehkäisevää ja jalkaterveyttä tukevaa jalkojenhoitoa kaiken ikäisille ihmisille joko hoitolassa, koti- tai laitoskäyntinä. Hoitola Bamboo tarjoaa asiakkaille lisäksi pieniä lähihoitajan tekemiä hoitopalveluita, haavahoitopalvelua sekä alaraajahierontaa.  Asiakas saa kokonaisvaltaista palvelua silloinkin, kun kodin ulkopuolella liikkuminen on vaikeutunut tai estynyt. Palvelut ovat saatavilla yksityishenkilöille, kunnille, yrityksille ja yhdistyksille.

Hoitolan toimintaa ohjaa asiakaslähtöisyys ja palvelu suunnitellaan yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa, jolloin palvelun lähtökohtana on asiakkaan tarve. Palvelut sisältävät sekä arvonlisäverottomia palveluja, että arvonlisäverollisia palveluja. Tuotteiden myynti sekä kosmeettiset ja hemmottelujalkojenhoidot sisältävät 24 % arvonlisäveron.

Hoitola Bamboo tarjoaa lähihoitajan ja jalkojenhoitajan palveluiden lisäksi myös erikoiskosmetologin, meikkitaiteilijan, ripsi- ja kynsiteknikon palveluita. Nämä palvelut sisältävät 24 % arvolisäveron.

Hoitola Bamboon toimintaa jalkojenhoitajana ohjaa lait potilaan asemasta ja oikeudesta. Lait ohjaavat työtä ja hoitolassa sitoudutaan toteuttamaan yrityksen arvoja

Hoitola Bamboon toimintaa ohjaavat arvot:

 • Ammatillisuus. Yrittäjä huolehtii, että kaikki toiminta perustuu ammatillisuuteen. Yrittäjä työskentelee vastuuntuntoisesti oman osaamisensa rajoissa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa jatkohoitoon esim. sairaanhoidon piiriin. Yrittäjä noudattaa eettisiä periaatteita ja toimii tasa-arvoisesti jokaisessa asiakastilanteessa. Yrittäjä huolehtii omasta ammattitaidosta kouluttautumalla ja pitämällä yhteyttä kollegoihin.
 • Asiakaslähtöisyys. Hoito pohjautuu aina asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin, kuitenkin niin, että yrittäjä on ammattilaisena vastuussa hyvinvointia tukevan hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Yrittäjä suunnittelee ja toteuttaa hoidon ja jatkohoidon asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä ja muuttaa tarvittaessa suunnitelmaa. Palvelu tuodaan asiakkaan kotiin ja yrittäjä toimii käynneillä asiakkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. 
 • Turvallisuus. Yrittäjä huolehtii, että hoitotilanne pohjautuu luottamukseen ja asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Yrittäjä ottaa asiakkaan mukaan hoidon suunnitteluun ja hoitotilanteessa asiakas on tietoinen hoitotoimista. Yrittäjä huolehtii, että käytettävät välineet ovat turvallisia ja oikein huollettuja sekä puhdistettuja. Asiakkaalla on oikeus saada tietää hoitovälineiden ja -tuotteiden koostumuksesta ja alkuperästä. Hoitotilanteessa yrittäjä huolehtii, että ympäristö ja esimerkiksi asiakkaan asennot ovat turvallisia. Asiakasta muistutetaan hänen oikeuksistaan. 
 • Asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys ohjaa yrittäjän työtä ja suullista palautetta hoidosta saadaan hoitokäyntien yhteydessä. Yrittäjä muistuttaa asiakasta mahdollisuudesta antaa palautetta myös myöhemmin tai kirjallisesti, mikäli hän huomaa hoidon aiheuttaneen seuraamuksia. Potilasasiamiehen yhteystiedot ovat saatavilla ja yrittäjä ohjaa tarvittaessa ottamaan häneen yhteyttä.

OMAVALVONNAN ORGANISOINTI JA JOHTAMINEN

Omavalvonnasta vastaa yrittäjä joka päivittää omavalvontasuunnitelmaa vuosittain tai tarpeen mukaan useammin. Yrittäjä vastaa siitä, että toiminta kokonaisuudessaan täyttää laissa ja sopimuksissa määritellyt vaatimukset. Yrittäjä kouluttaa itseään säännöllisesti sekä seuraa ajankohtaisia alalla tapahtuvia muutoksia tai toimintamalleja. Tiivis yhteistyö kollegoiden kanssa kehittää yrittäjää työssään. Omavalvontasuunnitelma on saatavilla sähköisesti yrittäjältä ja kaikkien nähtävillä hoitolan web-sivuilla.

HENKILÖSTÖ

 
Yrittäjä Heidi Liesegang-Laiho on yksinyrittäjä, joka suorittanut jalkojenhoidon ammattitutkinnon 2019. Lisäksi yrittäjä on ammatiltaan lähihoitaja 2024 ja opiskelee sairaanhoitajan AMK-tutkintoa. Yrittäjän tiedot löytyvät Julkiterhikistä ja Julkisuosikista. Yrittäjä huolehtii itse ammattitaitonsa ylläpidosta ja osallistuu koulutuksiin tarpeen mukaisesti. Yrittäjä tunnistaa oman osaamisensa ja toimii vastuuntuntoisesti oman osaamisensa rajoissa. Yrittäjä huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan. Yrittäjä on Suomen Lähi- ja Perushoitajaliitto Superin jäsen.

TOIMITILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET


Hoitola Bamboon toimitilat sijaitsevat osoitteessa Rekolankuja 2, 23200 VINKKILÄ, johon asiakkailla on esteetön sisäänkäynti. Hoitolan sisätilat ovat siistit, avarat ja esteettömät. Hoitolan kalustus on suunniteltu turvallisuus ja hygienia näkökohdat huomioon ottaen. Hoitola sijaitsee kodin yhteydessä, joten murto- ja palosuojaus on huomioitu talon suojauksessa. Hoitolan tiloista löytyy palovaroitin ja palopeite. Henkilökonta on osallistunnut muutamaan kertaan palo- ja sammutusharjoitukseen. Hoitolassa ei ole lääkehuoltotiloja, mutta ensiapupakkaus löytyy.

Jalkahoidossa käytettävät laitteet ja tarvikkeet on ostettu tunnetuilta ja arvostetuilta alan toimittajoilta, joilta löytyy myös huolto/korjaus -mahdollisuudet.


Hoitola tarjoaa palvelut myös asiakkaiden kotiin ja hoitolaitoksiin.Yrityksen laitteet ja tarvikkeet säilytetään hoitolassa niille varatuissa tiloissa. Käytössä yrittäjällä on Jetspray vesipora, Koagulointilaite, Tau Steril kuumailmasterilaattori, Autoklaavi ja Ultraäänipesulaite. Edellä mainitut laitteet ovat CE-merkittyjä lääkinnällisiä laitteita ja niiden käyttö- ja turvallisuusohjeet säilytetään hoitolassa. Laitteiden toimintakuntoa seurataan ja tarvittaessa ne huolletaan asianmukaisesti. Osa välineistä, esimerkiksi leikkurit ja em. laitteet, lähetetään tarvittaessa ulkopuolisen tahon huollettavaksi ja sille ajalle yrittäjä huolehtii varavälineiden käyttömahdollisuudesta. Kaikki hoitovälineet ja -tarvikkeet sekä suojavarusteet yrittäjä hankkii terveydenhuollon- ja jalkojenhoidon ammattilaisille suunnatuista myymälöistä tai verkkokaupoista, joissa myydään korkealaatuisia terveydenhoitotyöhön tarkoitettuja välineitä. Esimerkkeinä Mills enterprises, Hoitolatukku, OneMed.

Koti- ja laitoskäynneillä yrittäjä huolehtii, että välineet ja tarvikkeet kuljetetaan kuljetuslaukussa, jossa ne pysyvät puhtaina ja joka estää niiden vaurioitumisen kuljetuksen aikana. Jokaisessa jalkojenhoidossa on desinfioidut ja steriloidut instrumentit yrittäjällä mukana.  Käynneillä käytettyjen instrumenttien, kuten poranterien ja leikkureiden huolto aloitetaan heti hoidon jälkeen Hydragel-suihkeella. Suihke estää lian kiinnittymisen ja mikrobien lisääntymisen instrumenttien pinnalla. Välinehuolto toteutetaan hoitolalla sille varatussa tilassa. 

Instrumentit pestään ja desinfioidaan ultraäänipesurissa Clinibact-liuoksessa 20 minuutin ajan. UÄpesuria käytetään irrottamaan likaa välineiden pinnalta. Välineet huuhdeellaan, harjataan mekaanisesti ja annetaan kuivua ennen sterilointia. Välineet steriloidaan joko kuumailmasterilaattorissa 180 asteessa tunnin ajan tai autoklaavissa. Indikaattoriteippi tai indikaatiopussi kertoo sterilaattorissa tehdyn välinehuollon toteutuneen onnistuneesti.

Käytössä olevista puhdistus- ja desinfiointiaineista yrittäjä säilyttää käyttöturvallisuustiedotteet tulosteena samassa kansiossa muiden hoitolan tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteiden kanssa.

Hoitotyöstä syntyvän normaalin jätteen yrittäjä lajittelee joko asiakkaan kotona tai hoitolalla oleviin roska-astioihin. Riskijätteen kuljetetaan ja säilytetään särmäjäteastiassa. Yrittäjä huolehtii sen asianmukaisesta hävityksestä. Särmäjätteet säilytetään yrittäjän kotona lukitussa kaapissa ohjeiden mukaisesti, kunnes ne hävitetään asianmukaisesti.

Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 24–26 §:ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 1-4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

Yrittäjällä on käytössä kannettava tietokone, jonka käyttö on mahdollista vain yrittäjällä itsellään. Ajanvarausjärjestelmä Booksalon on kannettavalla tietokoneella sekä yrittäjän puhelimessa, joihin pääsy on vain yrittäjällä itsellään. Ajanvarausjärjestelmään tallentuu asiakkaan perustiedot ja näihin liittyen on olemassa tietoturvaseloste hoitolan verkkosivuilla. Tietokone ja älypuhelin ovat suojattu virustorjuntaohjelmalla, salasanalla ja lisäksi Booksalon ajanvarausjärjestelmä vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Manuaalinen asiakastietojärjestelmä on yrittäjällä lukitussa kaapissa.

POTILASASIAMIES

Potilasvakuutuslaki 948/2019 (Potilasvahinkolaki 585/1986) määräävät, että terveyden- ja sairaanhoitajan vastaanottoa toteuttavan yksityisen elinkeinonharjoittajan on osoitettava toiminnalleen potilasasiamies. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu antaa neuvoa ja tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies auttaa tarvittaessa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen yhteystiedot ovat näkyvillä verkkosivuilla. Potilasasiamiehen tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa potilaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai –virhe. Potilasasiamies ei tulkitse potilasasiakirjoja.

Potilasasiamiehen yhteystiedot:
Outi Suominen, ES Harmonie
p. 040-7662077.
esharmonie3@gmail.com

VAKUUTUKSET

Hoitola Bamboon yrittäjä on Suomen Lähi- ja Perushoitajaliiton Superin jäsen, jonka kautta hänellä on SuPerin vakuutuskumppani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan kautta seuraavat vakuutukset:

SuPer on vakuuttanut jäsenensä vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. Jäsenet ovat vakuutettuina myös järjestövakuutuksella osallistuessaan järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin.
Liitolla on myös potilasvakuutuslain mukainen potilasvakuutus, joka kattaa yhtiömuodosta riippumatta jäsenten yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan edellyttäen, ettei toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää.

Lisätietoja jäsenvakuutusten tarkemmasta sisällöstä ja ehdoista löydät osoitteessa turva.fi/super.

LÄÄKEHOITO

Yrittäjän tarjoamien palveluiden yhteydessä ei toteuteta lääkehoitoa. Mikäli lääkehoito tullaan jatkossa sisällyttämään palveluihin, yrittäjä huolehtii lääkkeiden asianmukaisesta säilytyksestä, haittatapahtumien kirjaamisesta ja lääkejätteen eteenpäin toimittamisesta. Yrittäjä on tietoinen lääkehoitoon liittyvistä luvista. Yrittäjän lääkeluvat Varhalla ovat voimassa vuoteen 2028 asti.


RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET

Hoitola Bamboon toiminnan riskitekijöinä voidaan nähdä: 

 • laitteisiin liittyvät riskit
 • hoitotoimenpiteisiin liittyvät riskit
 • aseptiikkaan liittyvät riskit
 • asiakkaaseen/omaiseen liittyvät riskit
 • hoitotilaan liittyvät riskit
 • tietosuojaan liittyvät riskit 

Riskien tiedostaminen on osa niiden ennaltaehkäisyä. Riskit pyritään tunnistamaan, ennakoimaan, hallitsemaan ja poistamaan tekemällä Hoitola Bamboolle turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja tarkastuksesta vastaa yrittäjä itse. Riskien varalta pyritään kouluttautumaan. Mikäli sattuu läheltä piti-tilanne tai havaitaan epäkohta, on tärkeää, että tilanne käydään läpi ja siitä otetaan opiksi. Yrittäjällä on vastuu tuoda esille riski- ja vaaratilanteet. Haitta- ja vaaratilanteet ilmoitetaan välittömästi asiakkaalle suullisesti ja tarvittaessa tehdään jatkosuunnitelma tapahtuman käsittelemiseksi ja ehkäisemiseksi. Haittatapahtumista otetaan opiksi ja ne käsitellään avoimesti asianomaisten kanssa. Asiakkaan turvallisuus on yksi yrityksen tärkeimmistä periaatteista ja sitä pidetään yllä avoimen keskusteluyhteyden turvin niin hyvien kuin haastavien asioiden käsittelyssä. 

Turvallisuussuunnitelman tekoa ohjaavia lakeja ovat työturvallisuuslaki (738/2002), työterveyshuoltolaki (1383/2001), laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006), tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010).

Jokaisessa asiakaspalvelutilanteessa hoitosuunnitelmaan kirjataan hoidon kannalta tärkeät tiedot asiakkaan sairauksista, käytössä olevasta lääkityksestä, selän ja alaraajojen vammoista ja mahdollisista leikkauksista sekä alaraajojen kunnosta. Hoito suunnitellaan esitiedot huomioiden, jolloin riskit voidaan minimoida.

POTILASASIAKIRJAT JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 


Jokaisen asiakkaasta kirjataan ensisijaisesti manuaalisesti hoidon suunnitelma paperiseen asiakastietolomakkeeseen:

 • perustiedot
 • yhteystiedot
 • perussairaudet ja allergiat
 • mahdolliset jalkaongelmat

Yrittäjä täyttää lomakkeeseen muut jalkojenhoitoa koskevat tiedot. Lomake säilytetään seuraavia hoitokertoja varten.  Salassa pidettävät paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa hoitolassa, johon vain yrittäjällä on käyttöoikeudet. Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ulkopuolisille, kts. GDPR. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietonsa. Asiakkaasta kerätyt tiedot hävitetään silppuria apuna käyttäen asiakkaan niin pyytäessä, asiakkuuden päättyessä tai lakien ja asetuksien ilmoittamien säilytysaikojen päätyttyä. Yrittäjä välittää hoitohenkilökunnalle tietoa havaitsemistaan riskeistä ja ongelmista asiakkaan jalkaterveyden suhteen.


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Yrittäjä Heidi Liesegang-Laiho
p. 050-5828200
hoitolabamboo@gmail.com


TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti pääsääntöisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Booksalon-palvelun ja Hoitola Bamboon asiakasrekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot em. rekistereistä sekä pyytää poistamaan hänet suoramarkkinoinnin piiristä. Rekisterin tarkastus- tai poistopyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan osoitteessa Hoitola Bamboo, Rekolankuja 2, 23200 VINKKILÄ